Välkommen till Gillet Skånska Dräkter!

Dräktintresserade i Skåne har för närvarande ingen självklar mötesplats, vare sig i verkligheten eller på nätet. Det vill vi, en liten grupp med dräkter som vårt stora intresse, ändra på! Vi har för avsikt att skapa en förening som välkomnar alla dräktintresserade och hoppas på att många vill vara med. Vi som hittills träffas regelbundet, börjar med att arrangera en visnings- och föredragsdag i vår; dels för att vi tycker det är kul, dels för att ge alla intresserade en möjlighet att vara med och bilda den nya föreningen, som har arbetsnamnet ”Gillet skånska dräkter”.

När? Lördagen 23 april 2016

Var? Svaneholms slott, i närheten av Skurup

Vad? Föreläsningar av Berit Eldvik* och Gillis Jimheden**, visning av delar av Vemmenhögs härads samlingar. Tid är också avsatt för ett konstituerande möte med den blivande föreningen.

Vill du vara med på dräktdagen på Svaneholm och /eller bli medlem i den blivande föreningen, kontakta Barbro Lindholm, per epost: barbroelisabeth@hotmail.com, eller telefon: 0416-32142.

Berit Eldvik är f d intendent på Nordiska Museet och författare till flera böcker inom dräktområdet. Den senaste, som Berit kommer att berätta utifrån, heter Möte med mode: folkliga kläder 1750-1900  i Nordiska museet.

Gillis Jimheden, Bygdeskräddaren i Ranarp, är en välkänd profil i dräkt-Skåne. Han kommer att tala om ”Upptäckter med dräkter”.