Föreningens första årsmöte!

Vid föreningens första årsmöte i Lund, en solig torsdagkväll den 26 maj, var vi tjugoen personer! På dagordningen stod sedvanliga årsmötesärenden som val av styrelse och diskussioner om verksamhetsplan för året. Interimsstyrelsen från förra mötet valdes till ordinarie styrelse och kompletterades med ytterligare en person.

Verksamhetsplanen diskuterades livligt och många roliga idéer finns kring vad föreningen kan göra! Närmaste aktiviteten blir en dräktdag på Hallsbergs Gård utanför Lövestad, en lördag i början av september. Datum är inte bestämt. Muséet omfattar Hallsbergs Gård och dess undantagsbyggnad Möllehuset med Hallsbergs stenar. Bostadshusen inrymmer möbler, husgeråd, textilier och dräkter m m. Inredningen i bostadshuset på gården kommer från släkten Nilsson. Loge och stall inrymmer lantbruksmaskiner, hästvagnar, redskap, autentiska snickerimaskiner med remdrift från 1920-talet. På loftet ovanför stallbyggnaden finns hantverket representerat med sadelmakare, träskomakare, skomakare samt redskap för linberedning och vävning m m. Dessutom finns en skolmiljö samt handelsbodsinredning.

På längre sikt finns idéer om att skriva en bok om dräkterna i Skåne, eventuellt tematiserade kring de fyra hörnen istället för häraderna. Vidare att i studiecirkelform ta del av dräktplagg i någon samling och dokumentera – lägga in i databas t ex för att tillgängliggöra samlingar för fler! Om man är intresserad av dräkter är förresten Digitalt Museum ett fantastiskt ställe, om någon har missat det!

Mötet bestämde också att föreningen ska söka medlemskap i Skånes Hembygdsförbund. Därigenom får vi tillgång till lokaler och dessutom en försäkring som gäller vid sammankomster av olika slag.

I menyn ovanför denna text finns nu också en flik med kontaktuppgifter för dig som vill bli medlem!

En dag i dräktens tecken på Svaneholms slott

Lördagen den 23 april samlades 46 dräktintresserade personer, många klädda i dräkt, på ett vårfagert Svaneholms slott för en dag med föreläsningar, visningar och bildandemöte för vår förening – Gillet Skånska Dräkter.

Dagen startade med enkel morgonfika innan Eva Möller hälsade alla välkomna till dagen. Därefter började Berit Eldvik föreläsa utifrån sin bok ”Möte med mode : Folkliga kläder 1750-1900 i Nordiska museet” – fantastiskt intressant att höra om hur modets växlingar har påverkat folklig dräkt! Gillis Jimheden fortsatte med att berätta på temat ”Upptäckter med dräkter” om sin textila väg till folklig dräkt och hur han utforskat tradition och myter kring dräkter – även detta fantastiskt intressant och illustrerat med plagg, såväl gamla originalplagg som nytillverkade.

Till lunch serverades härlig skånsk kalops med tillbehör i källarvalven under slottet, och efter lunch hölls föreningens bildandemöte. Eva Möller berättade om förarbetet till bildandet av en förening och de närvarande svarade enhälligt ”ja” till att bilda Gillet Skånska Dräkter. Ett första årsmöte kommer att hållas under maj månad. Till mötet ska förslag till stadgar och en verksamhetsplan tas fram.

Efter mötet fortsatte Gillis sin berättelse en stund innan lådorna ur de textila samlingarna på Svaneholm togs fram och Eva Möller tog vid. Under dagen fanns möjlighet att dessutom titta i Svaneholms museum och Silke-Annet från Danmark fanns på plats med försäljning av material – rena godiset för den dräktintresserade!

Som avrundning på dagen serverades eftermiddagsfika innan glada och nöjda deltagare vände hemåt.

Tack alla för en rolig och positiv dag och särskilt tack till alla som förgyllde dagen alldeles extra med att komma dräktklädda!

Tack till Björn Löfgren för foto!