Första året med Gillet skånska dräkter

Så närmar vi oss slutet på 2016 – ett år som för oss som är intresserade av dräkter innehöll åtminstone en trevlighet – tillkomsten av vår förening!

I samband med vårt första arrangemang, dräktdagen på Svaneholms slott 23 april, togs beslut om att starta en förening, vilket vi också gjorde, vid vårt första årsmöte 26 maj. Idag har föreningen drygt fyrtio betalande medlemmar och ytterligare cirka trettio namn finns på vår maillista – vi hoppas få se fler som medlemmar nästa år!

Under hösten har vi hunnit med fyra aktiviteter; en septemberlördag på Hallsbergs gård, två dräktcaféer i Lund på senhösten samt producerat en dräktutställning i samband med ett kulturarrangemang i Höör. För våren 2017 tänker vi oss att dräktcaféerna fortsätter ungefär en gång per månad, och årsmöte blir det i mars i samband med ett arrangemang – planering pågår! Klicka på ”Program 2017” i menyraden ovan för att se detaljerna.

Styrelsen vill härmed tacka för intresse och glada tillrop under året och önska alla en riktigt God Jul och Gott Nytt 2017!