Spedetröjedagen framflyttad, klutbindningskurs och dräktcaféer i höst!

Vi flyttar fram spedetröjedagen till i höst – återkommer med datum.

Kurs i klutbindning, fr a av nordöstra Skånes klutar, blir det på Anders Håkansgården i Åhus 14 september. Inbjudan kommer!

Redan nu vill vi annonsera om höstens dräktcaféer! Du som har för avsikt att komma på dräktcafé tisdag 27 augusti, onsdag 25 september, torsdag 24 oktober och måndag 25 november – på något eller kanske alla – anmäl dig till Eva Möller per telefon 0730-520445 eller på vår mail skanskadrakter@gmail.com. Vi behöver dessutom anmälan inför respektive tillfälle med tanke på fika.