Välkommen till kurs i klutbindning!

Vi kommer att få lära oss att knyta nordöstra Skånes klutar som omfattar Västra och Östra Göinge, Villands och Gärds härad.

Datum: 14 september tid 9.30-15 ca
Plats: Anders Håkansgården i Åhus
Kursavgift: 300 kr, inklusive lunch och fika. Begränsat antal deltagare.
Kontaktperson och anmälan senast 7 september till :

Anna Bärring, 0707 315055
anna_barring@hotmail.com