Vårtermin och årsmötesdags!

Under våren fortsätter vi med dräktcaféer på Vuxenskolan i Lund, följande dagar:
  • Onsdag 12 februari, tema: vård, förvaring och skötsel av dräkter
  • Torsdag 19 mars
  • Tisdag 21 april

För dessa vill vi ha in anmälningar från alla som tänker delta vid något eller kanske alla tillfällen. Anmäl helst via mail, skanskadrakter@gmail.com, eller per telefon till Eva Möller 0730-520445.

Årsmöte 2020 blir det lördag 28 mars, i Simrishamn. Notera dagen – program kommer!