Gillet höll årsmöte

Den 22 augusti höll Gillet årsmöte i samband med Folkdansringens Skånedag. En dag i strålande solsken med lagom värme för att gå klädd i dräkt. Många dansare och försäljare i fina dräkter fanns att se på. Gillet valde en ny styrelse bestående av ordförande Anna Bärring, sekreterare Inga Jönsson, kassör Anna Nilsson, kommunikation Viktoria Stenqvist och ledamöterna Margareta Ragnarsson och Anna Månsson. Ulla Berg avtackades för sina år i styrelsen.
Gillet har nu 54 medlemmar och vi hoppas att alla finner något i Gillets verksamhet som gör att fler vill bidra till Gillets verksamhet. Medlemsavgiften för 2022 kommer vara oförändrad 150 kr.